هنگام تولد کودک و مدتی بعد از آن نمی توان هیجان های مختلف را در او مشاهده کرد چیزی که در این دوران دیده می شود مجموعه ای از حالتی های است که کودک برای بیان نیازهای خود بکار می برد اما هیجان های او کم کم پدیدار شده و تنوع پیدا می کند ، تحریک هیجان کودک در دوران ابتدایی عمر به نیازمندیهای جسمی او بستگی دارد . رشد و یاد گیری در رشد هیجانها موثراند و به او کمک می کنند با آگاهی بیشتری با مسایل برخورد کند . با حضور پیدا کردن کودک در اجتماع و دیدن مسایلی که هر کدام حس کنجکاوی او را به طریقی بر می انگیزد .بازدید از اماکن تاریخی و باستانی کودک به همراه والدین علاوه بر اینکه او را با دنیای قدیم . گذشته کشورش آشنا می کند حس کنجکاوی را در او بر انگیخته و سبب می شود با دقت بیشتری به تصاویر نگاه کرده و برای سوالات خود به دنبال پاسخی مناسب باشد . کودکان با شبیه سازی بعضی رفتارها سعی می کنند خودی نشان داده و به والدینشان ثابت کنند می توانند چیزی شبیه به دیده هایشان خلق کنند . در ماجراهای کوچولو با موضوع آثار باستانی ضمن اشاره به این مساله به کودک می اموزد که آثار باستانی میراثی کهن است که باید سالم بماند شاید برای کودک با دیدن این انیمیشن سوالاتی در همین رابطه ایجاد شود که پاسخ مناسب به سوالاتش او را در شناخت بهتر ارزش آثار باستانی یاری می کند .
adventures of kid (ancient relics)
at birth time and a short time after it, we can't observe different curiosities in baby, the thing that is observed in this period is a series of statuses the baby uses to show his needs but his excitations appear gradually and become various. stimulating the excitation of kid in primary season of life is dependent on his corporal dependency. growth and learning are effective in growth of excitations and helps him to meet problems with more awareness. when the child shows up in society ,observes the matters which each one of them provokes his curiosity in a way. visiting historic and ancient places with parents despite of making him familiar with old world of his country, stimulates his curiosity and makes him to look at images with more care and seek a proper answer for his questions. children try to show themselves by simulating some behaviors and prove to their parents that they can create something like their behelds. in adventures of kid with the topic of ancient relics, beside indicating to this case, it is taught to them that ancient relics are olden heritage that should be protected, maybe some questions are made for child by watching this animation that proper answer for his questions help him to appreciate better the value of ancient relics.
 
آثار باستاني
مــدت:
امتيـــاز كســب شــده:0
تعـداد بازديـد كننـدگان:528

امتـیــاز شـمــا
ضعیف متوســط
خــوب عــالـــی
       
ثـبت امتیاز
نظـر شــما درباره بـرنـامـه
ثـبت نـظر
آگـاه ســازی در صـورت پاســخ به این سـوال
عدم آگاه سازی درصورت پاسخ به این سـوال
نــام  و نـــام خــانوادگی:    ایـمیــل:


پرينت | معرفی به دوستان| قبلی | بعدی
توليدات مرتبط
در نگاه بیشتر ببینید