محوطه زیبای بیستون در 30 کیلوممتری شرق کرمانشاه بر سر راه کرمانشاه – همدان قرار دارد . وضعیت استثنایی کوه موجب شده تا عده ای آن را دروازه زاگرس نامند . ایرانیان باستان بیستون را به خاطر جایگاه خاصش بغستان ( جایگاه خدایان ) می نامیدند در متون تاریخی بیستون در دوره های مختلف به نامهای بغستان – بگستان – بهستون – بیستون آمده است . بيستون به علت شرايط خاص جغرافيايي از آغاز زندگي بشر تا دوران معاصر مورد توجه انسانها قرار گرفته و از هر دوره آثاري در آن ديده مي شود. 29 اثر آن در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است . که از آن جمله می توان به نیایشگاه مادی ، مجسمه هرکول ، کاروانسرای ایلخانی ، کاروانسرای بیستون و.... اشاره کرد .همچنین در ارتفاع صد متري بر روي صخره اي داريوش کتيبه مشهور خود را حک کرده است چشمه پر آب بيستون محل اطراق کاروانها در دورانهاي مختلف بوده است براي همين کسان زيادي کتيبه داريوش را ديده اند و شرحي از آن را در سفرنامه ها يا خاطراتشان نوشته اند . کاروانسرای بیستون در دوره صفویه ساخته شده و قدمتی تاریخی دارد ، محوطه بیستون با وجود فضای کمی که به خود اختصاص داده است آثار تاریخی و زیبایی های بسیاری دارد که همه روزه بازدید کنندگان بسیاری را از سراسر کشور و حتی توریست های خارجی از کل دنیا بخود می خواند و همین مساله یاعث شهرت فراوان آن در جهان شده است .
Bisotoon
the beautiful ambit of Bisotoon is situated in 30 Kilometers to east of Kermanshah and at road of Kermanshah to Hamedan. the exceptional status of mountain has made someone of people to call it the gate of Zagros. the ancient Iranians called Bisotoon, Baghestan (the place of goddesses ), because of its special position. in historic texts, Bisotoon is called to different names of Baghestan, Bagestan, Behsotoon and Bisotoon. Bisotoon has been noted by humans since beginning of human life to current ages, because of its special geographical conditions, its 29 relics are recorded in the list of national relics. from them the Maddi temple (temple of mede), hercules ' statue, Caravansary of Ilkhany, Caravansary of Bisotoon and... can be indicated; and also in height of 100 meters and on a rock, the famous epigraph of Darioush is carved. the waterlogged fountain of Bisotoon had been the place of staying of caravans in various ages and because of it, many people have seen the epigraph of Darioush and have written an explanation of it in the itineraries and memories. the caravansary of Bisotoon is built in Safaviyeh age and has a historic antiquity. though ,the ambit of Bisotoon has occupied a small space, owns many historic relics and beauties, so that it summons many visitors from all over the country and even tourists from all over the world to itself and this has reputed this city in the world.
 
بيستون
مــدت:
امتيـــاز كســب شــده:0
تعـداد بازديـد كننـدگان:348

امتـیــاز شـمــا
ضعیف متوســط
خــوب عــالـــی
       
ثـبت امتیاز
نظـر شــما درباره بـرنـامـه
ثـبت نـظر
آگـاه ســازی در صـورت پاســخ به این سـوال
عدم آگاه سازی درصورت پاسخ به این سـوال
نــام  و نـــام خــانوادگی:    ایـمیــل:


پرينت | معرفی به دوستان| قبلی | بعدی
توليدات مرتبط
در نگاه بیشتر ببینید