ایران سرزمین دلاوری است و ایرانی مظهر رشادت ! و قصر شیرین شهر رشادت ها و پایمردی ها ، شهر عاشقان و شیر دلان، تا همیشه تاریخ نگینی است بر پیشانی استانی که مردمانش به پایمردی و دلاوری زبانزد خاص و عام می باشند . شهری که خود گویای واقعیات است و ذره ذره خاکش با بیان گذشته تن هر جنبنده ای را به لرزه در می آورد . قصر شیرین ، شهر نخل های سوخته ای بود که با امید به آینده دوباره زندگی از سر گرفتند تا معنای رستاخیز را به تصویر بکشند ، این شهر، شهر گلهای سپید شیپوری است که شجاعتش را به فریاد می کشد تا به گوش جهانیان برساند . با پایان جنگ تحمیلی و وارد شدن خسارات فراوانی به این دیار ، مردم پر توان آن دوباره شهر را زنده کردند تا به همگان بفهمانند ایرانی توانمند است و ماندگار . تا به دنیا نشان دهند خواستن توانستن است و شهادت یعنی جاودانگی ! صحبت از زیبایی های قصر شیرین بسیار است و بارها گزارش هایی از این قبیل ساخته شده است اما اینبار نماهنگی با نام قصر شیرین و تصاویری از آن بیننده را لحظاتی همراه خود می کند تا ناگفته های مانده را به او بگوید و او را بیش از پیش به دیدن این شهر زیبا ترغیب نماید . نماهنگ قصر شیرین تلاشی است دوباره برای بیان واقعیت های این شهر !
clip of Ghasre Shirin
Iran is the soil of gallantry and Iranian, the symbol of courage, and Ghasre Shirin, the city of courage and fortitudes, the city of lovers and lionhearted people, is a signet on forehead of a province where it's people are reputed to fortitude and courage. a city where is narrator of realities and bit to bit of its soil shakes the body of every wiggler, by explaining history. Ghasre Shirin was the city of burnt datepalms that began life anew, by hope to future, to depict the meaning of resurrection. this city is the city of white cuckoopint flowers, yelling its courage to be heard by people of the world. by end of the imposed war and incur lots of loss to this land, mighty people of city vitalized it again to clear every one that Iranian is mighty and perdurable. to show the world that to want is to be able and martyring means eternity. to speak about beauties of Ghasre Shirin is so long and many reports of this kind have been produced till now, but this time , a clip of Ghasre Shirin and images of it participate viewer for moments to tell him untold comments and encourages him to visit this beautiful city, the clip of Ghasre Shirin is an anew effort to describe realities of this city.
 
نماهنگ قصر شيرين
مــدت:
امتيـــاز كســب شــده:0
تعـداد بازديـد كننـدگان:425

امتـیــاز شـمــا
ضعیف متوســط
خــوب عــالـــی
       
ثـبت امتیاز
نظـر شــما درباره بـرنـامـه
ثـبت نـظر
آگـاه ســازی در صـورت پاســخ به این سـوال
عدم آگاه سازی درصورت پاسخ به این سـوال
نــام  و نـــام خــانوادگی:    ایـمیــل:


پرينت | معرفی به دوستان| قبلی | بعدی
توليدات مرتبط
در نگاه بیشتر ببینید