در تمامی خانواده ها مساله رعایت بهداشت فردی و اجتماعی بسیار حایز اهمیت است . توجه همگانی مردم به این گونه مسایل نشان از اهمیت فراوان آن دارد .
در این زمینه رعایت مسایل بهداشتی از طرف والدین خصوصا " مادر که موجبات سلامت خانواده و کودکان را فراهم می سازد ، امری طبیعی است . معمولا مادران در خانواده تمام تلاش خود را در آسـایش و سلامت خانواده به کار بسته و از چیـزی دریـغ نمی کنند ؛ اما گاهی همین دقت ها و نظارت ها به افراط کشیده می شود. تذکرات بیش از اندازه و نگرانی زیاد بابت تمیز بودن وسایل زندگی به نوعی وسواس تبدیل می شود ، که تحمل آن برای خود شخص و اطرافیان بسیار سخت خواهد بود . اگر چه معمولا " افرادی که وسواس دارند ، خود از مشکل شان خبر ندارد؛ اما این مساله موجب آزار اطرافیان می شود . اینجا است که اطرافیان سعی در ترک رفتار شخص مورد نظر و بر گرداندن آرامش دوباره به زندگی دارند .
در انیمیشن " وسواس " با نگاهی زیبا و طنز گونه ؛ مساله وسواس از طرف مادر خانواده بررسی شده و به شیوه ای جذاب که مخاطـب کودک را به خنده وا می دارد ، درصـدد حل آن بر می آید. علاوه بر جنبه طنز این ماجرا مساله آموزشی و نکات ریزی که بیننده نیاز به درک آن دارد ، نیز مورد توجه واقع شده است .
Scrupulosity
to observe personal and social hygiene is so important in all of the families. to observe hygienic affairs by parents , specially mother who brings causes of health of family is an essential affair. mothers usually try for comfort and health of family in the best way and never withhold anything for them, but sometimes this watchfulness and care becomes more than its normal extent, over-minding and concerning about cleanness of facilities of life converts to a kind of scrupulosity that to bear out it for that person and others would be so difficult. in animation of " scrupulosity" the problem of scrupulosity of mother of family is surveyed in a beautiful and satire way.
 
وسواس
مــدت:05:12
امتيـــاز كســب شــده:4
تعـداد بازديـد كننـدگان:512

كلمات كليدي:  

وسواس،كرمانشاه  


امتـیــاز شـمــا
ضعیف متوســط
خــوب عــالـــی
       
ثـبت امتیاز
نظـر شــما درباره بـرنـامـه
ثـبت نـظر
آگـاه ســازی در صـورت پاســخ به این سـوال
عدم آگاه سازی درصورت پاسخ به این سـوال
نــام  و نـــام خــانوادگی:    ایـمیــل:


پرينت | معرفی به دوستان| قبلی | بعدی
توليدات مرتبط
در نگاه بیشتر ببینید