رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

فصل ماندگار - موسیقی

 

 

میر علمدار
مهمان خاک
میر علمدار
وهار
زهرا (س) در انتظار است
شهید عشق
آرشیو خبرخوان

فصل اقتدار
آسوو
نسیم گلزاران
عطر گل
گل نوروزی
هناسه وهار
آرشیو خبرخوان

نیمه شب
ماه رحمت
روایت شکوه
همدم ماه
تب حماسه
عطر مهتاب
آرشیو خبرخوان

سرو چهل ساله
فصل انتخاب
کلیپ هفته وحدت
پنجره
دریا دلان
نبی سرمد
آرشیو خبرخوان

تیتراژ انتهایی قصه های بزبزک
تیتراژ ابتدایی قصه های بزبزک
تیتراژ شادمانه
آرشیو خبرخوان

گفتگو
تا بیکران
چوپی
تا بیکران
هورامان
آرشیو خبرخوان

مژده ای منتظران
شین
یاد خدا
آرشیو خبرخوان

حماسه ی پر شور انتخابات
سرو چهل ساله
خواننده : بهزاد بختیاری
کلیپ هیوا
سلام کرمانشاه
مژده بهار
آرشیو خبرخوان

کنکاش
با هم
شجره طیبه
بهار آمد
تیتراژ خانه مهربانی
تیتراژ انتهایی قصه های بزبزک
آرشیو خبرخوان

هنرمندان موسیقی

خبرخوان آرشیو

اشعار موسیقی

« بازگشت

فصل ماندگار

فصل ماندگار


سفره دار عاشقیل کربلا بیو خاک من

در وچه و دروازه ه ی ریو و خدا بیو خاک من

دالگیل شیره ژن کورپه یل گافاریل خیون

عاشقیل جور فرهاد و بلینی بیستون

هر ژنه گی پشت جبهه صد پیا ناته خه وی                    

هیچ وخت اسر اسیری ناته داوان چه وی

فوزییل چینه پی فوز شهادت جور نیور

یا فرنگیسیل فصل ماندگار دیور و دیر

دالگیل مهربان و خویشکیلِ جور شیر

قهرمان عاطفه ، له وخت گیانبازی دلیر

خاک من آواره گی کیشا ، چنی آواره دی

لت لت لش مناله له دل دیوار دی

مشق شو ایمه گوله و آگر بیو و آوار خیون

درس گورا بیون له سایه صخرگان بیستون

داخ دل له ی خاکه وینه ی یادگاری من وه جی

سروه داریل چین و عشق سروه داری من و جی

خاک من دروازه ی آزادگی بیو بعد جنگ

نخل گان قصر شیرین گانیان پر له فشنگ

شار من بیو وه قدمگای عاشقیل سروه دار

بیو وه دروازه ی دل آزادگان جور وهار

 

 

تر جمه :

 

این خاک میزبان و سفره دار عاشقان کربلاست و دریچه و دروازه ایست رو بخدا

اینجا جایگاه مادرانی شیر زن با فرزندانی در گهواره هایی از خون و عاشقانی مانند فرهاد به بلندی بیستون

هر زن پشت جبهه با صد مرد برابر است و هیچ گاه اسیری برای رهائی اشک نریخت

شیر زنانی مانند فوزیه ( شیردل ) و فرنگیس ( حیدری ) در فصل ماندگار جنگ در پی نور  شهادت رفتند

مادران مهربان و خواهرانی همانند شیر فهرمان عاطفه و مهربانی شدند و به وفت جانبازی دلیر و از خود گذشته

مردمان این سرزمین در دل آوارگی و جنگ ، تکه تکه های بدن فرزندانشان را دیده اند

مشق شبانه ما گلوله و آتش و آوار خون در سایه صخره های سربلند بیستون بود

داغ دل همانند یادگاری بر دل مردمان این سرزمین مانده است . سربداران رفتند و عشق سربداری به جا ماند

این خاک بعد از جنگ دروازه ی آزادی و آزادگی شد و زخمهای گلوله بر تن نخلهای قصرشیرین باقی ماند

خاک من قدمگاه عاشقان سربدار و همانند بهار دروازه دل آزاد مردان شد .

 

آرشیو خبرخوان

نظرات مخاطبان